Te Reo Māori hui, Wakatū House, Rāapa 26 Hui-tanguru, 5.30pm

Te Reo Māori hui, Wakatū House, Rāapa 26 Hui-tanguru, 5.30pm

Wakatū Incorporation (map)

Tuia i runga
Tuia i raro
Tuia i roto
Tuia i waho
Tuia te here tangata
Ka rongo te pō, ka rongo te ao,

Haumi e, hui e, tāiki e

E te whānau e ngākaunui ana ki tō tātou reo rangatira, tēnā tātou katoa.

We invite all Wakatū whānau who are interested in exploring te reo Māori initiatives in Te Tau Ihu in 2019 and beyond, to come along to an evening hui at Wakatū House, Rāapa 26 Hui-tanguru (Tuesday 26 February) at 5.30pm.