Titiro whakamuri kia mōhio ai koe ki te huarahi kei mua i a koe.


You know not your future until you know your past.
Our dream has a purpose and our dream has a history.